Kinh tế, chính trị

Thường trực Huyện ủy giao ban với Bí thư chi bộ nông thôn cụm số 2 - 26/10/2016

Ngày 25- 10 tại Nhà Văn hóa xã Phong Vân, Thường trực Huyện ủy Lục Ngạn tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư chi bộ nông thôn cụm số 2, lần thứ hai năm 2016. Đồng chí Th

Y tế - Giáo dục

Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 - 04/10/2016

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Lục Ngạn, ngày 2- 10, Trường THCS Quý Sơn số 1 tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”, với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc

STT Ký hiệu VB Trích yếu File
1 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021  Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Lục Ngạn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Gameduaxe.co
2 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
3 Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa-Thể thao huyện Lục Ngạn Gameduaxe.co
5 Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ trên địa bàn huyện Gameduaxe.co
6 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Gameduaxe.co